Metodika hodnocení finanční stability municipalit

 

Hodnocení finanční stability municipalit vychází ze dvou základních předpokladů, které jsou důležité pro zajištění krátkodobé i dlouhodobé rozpočtové rovnováhy a udržitelnosti financování měst a obcí. Konkrétně se jedná o:

  • Saldo běžného rozpočtu by vždy mělo být kladné, kapitálový rozpočet může být deficitní.
  • Maximální dluhová služba (splátky dluhu plus placené úroky) by neměla převyšovat přebytek běžného rozpočtu.

Pro vyhodnocení finanční stability je navržena soustava ukazatelů, které jsou rozděleny vzhledem ke své povaze a obsahu do tří kategorií:

  1. Indikátory hodnotící rozpočtové hospodaření (7 indikátorů)
  2. Indikátory hodnotící zadluženost municipality (8 indikátorů)
  3. Indikátory hodnotící likviditu municipality (3 indikátory)