Vlastní výpočty indikátorů

Níže uvedený soubor umožňuje realizaci vlastního propočtu indikátorů finanční stability pro konkrétní obec, a to po zadání všech potřebných údajů, které lze dohledat v účetních výkazech, které municipalita je povinna zpracovávat. Pro samotnou práci je nezbytné nejprve si daný soubor stáhnout do svého počítače. Pro lepší orientaci a práci se souborem doporučujeme podívat se na přiložený videonávod, který Vás podrobně provede s možnosti využití daného formuláře.

Pro intepretaci vypočtených ukazatelů a jejich hodnot, prosím, použijte odkaz „Definice jednotlivých ukazatelů“. Vypočtené hodnoty jednotlivých indikátorů ve formuláři se podbarvují třemi barvami, které mají upozornit na případné problematické jevy v hospodaření municipality a respektují princip semaforu. To znamená, že zelená barva indikuje bezproblémový stav, oranžová barva upozorňuje na možnost výskytu problému v hospodaření dané obce a barva červená upozorňuje na již existující problém.

Soubor pro vlastní výpočty indikátorů
Definice jednotlivých ukazatelů

Videonávod