Podíl celkového dluhu na běžných příjmech (DBP)

Ukazatel vyjadřuje míru krytí celkového dluhu municipality jejími běžnými příjmy v daném roce. Je doplňkovým indikátorem k ukazateli dluhová služby celkem (DSC). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:    

DBP 25 – Nízký podíl celkového dluhu na běžných příjmech municipality. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

40 ≥ DBP > 25  - Významný podíl celkového dluhu na běžných příjmech municipality. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

DBP > 40  – Vysoký podíl celkového dluhu na běžných příjmech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence významnějších úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl celkového dluhu na běžných příjmech (DBP)