Dluhová služba celkem (DSC)

Ukazatel vyjadřuje míru krytí celkového dluhu municipality jejími konsolidovanými příjmy v daném roce. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu přesáhnout 30 %).

 

Hodnotící škála:    

DSC 20 – Nízký podíl celkového dluhu na celkových konsolidovaných příjmech municipality. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

30 ≥ DSC > 20 - Významný podíl celkového dluhu na celkových konsolidovaných příjmech municipality. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

DSC > 30  – Vysoký podíl celkového dluhu na celkových konsolidovaných příjmech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence významnějších úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Dluhovou službu celkem (DSC)