Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech (SBR):

Ukazatel hodnotí základní předpoklad dlouhodobého úspěšného hospodaření obcí. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. V případě že hodnota SBR je větší než nula, jedná se o přebytek na běžném účtu. V případě nulové hodnoty SBR hospodaří obec na běžném účtu vyrovnaně a v případě záporné hodnoty SBR se jedná o hospodaření deficitní.

 

Hodnotící škála:    

SBR 25 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za vyhovující. Běžné výdaje v daném roce jsou kryty běžnými příjmy, a to s přiměřenou rezervou.

25> SBR – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za uspokojivé, doporučena je větší ostražitost v příštích letech v oblasti případného dalšího růstu běžných výdajů (například v souvislosti se zajištěním budoucího provozu nových investičních akcí či úvěrování těchto investic).

SBR < 0 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za neuspokojivé, je nutné situaci urychleně řešit hledáním úspor v oblasti běžných výdajů.

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech (SBR)