Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům (BUKBV)

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho je municipalita schopna financovat své běžné výdaje svými úsporami z minulých let (krátkodobým finančním majetkem a dlouhodobými terminovanými vklady). Hodnota ukazatele je vyjádřena v měsících.

Hodnotící škála:    

BUKBV ≥ 4 měsíce – Municipalita je schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat i dlouhodobější výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

4 měsíce > BUKBV 1 měsíc  – Municipalita je schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat pouze krátkodobý výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

 BUKBV < 1 měsíc – Municipalita není schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat jakýkoliv výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům (BUKBV)