Celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech (KVBP)

Ukazatel vypovídá o míře závislosti municipality na kapitálových příjmech a investičních transferech. Ukazatel může nabývat kladných hodnot, přičemž čím více přesáhne daný ukazatel hodnotu jedna, tím větší je míra závislosti municipality na poskytovaných investičních dotacích či kapitálových výnosech.

 

Hodnotící škála:    

KVBP 1 – Municipalita není závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech.

1,2 > KVBP ≥ 1  - Municipalita je mírně závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech.

KVBP > 1,2 – Municipalita je výrazně závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech. Pokud tato skutečnost není způsobena realizací významné investiční akce financované prostřednictvím investičních transferů, představuje tato skutečnost významné riziko pro dlouhodobé stabilní financování municipality (výpadek kapitálových příjmů, apod.)

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech (KVBP)