Podíl placených úroků a dluhové kapacity (PUSBR)

Ukazatel vyjadřuje, jak je municipalita schopna hradit úrokové náklady ze svého provozního salda. Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli DSSBR. Hodnota ukazatele vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

PUSBR 4 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Zadlužení municipality a její dluhová služba nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení.

8 ≥ PUSBR > 4 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Vzhledem k výši splátek však může zadlužení municipality a její dluhová služba představovat pro dlouhodobou finanční stabilitu obce určité riziko za předpokladu neočekáváného poklesu běžných příjmů či nárůstu běžných výdajů.

PUSBR > – Municipalita je schopna zajistit  platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků jen za cenu své minimální investiční aktivity. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše zadlužení municipality představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let se může municipalita dostat do problémů se splácením svých závazků (např. za předpokladu neočekávaného poklesu běžných příjmů)

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl placených úroků a dluhové kapacity (PUSBR)