Podíl celkového dluhu na cizích zdrojích (DCZ)

Ukazatel vyjadřuje, jakým procentem se na cizích zdrojích podílí celkové zadlužení obce. Jedná se doplňkovým indikátorem k ukazateli podílu cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA) a ukazateli podílu cizích zdrojů bez dotačních záloh  a celkových aktiv. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

Není nutné stanovovat, platí, že čím je procento nižší, tím je finanční situace municipality lepší.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl celkového dluhu na cizích zdrojích (DCZ)