Přijaté transfery na kapitálových výdajích (TRKV)

Ukazatel vyjadřuje, jakou část kapitálových výdajů municipalita hradí prostřednictvím přijatých transferů. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Ukazatel může nabývat kladných hodnot, přičemž čím nižší je jeho hodnota, tím větší část kapitálových výdajů je schopna municipalita uhradit vlastními příjmy.

Hodnotící škála:    

TRKV ≤ 40 – Municipalita je mírně závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

80 > KVBP ≥ 40  - Municipalita je středně závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

TRKV 80 – Municipalita je vysoce závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Přijaté transfery na kapitálových výdajích (TRKV)