Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům (BUKBP)

Ukazatel vyjadřuje, jakou část běžných ročních příjmů je municipalita pokrýt svými úsporami (krátkodobým finančním majetkem a dlouhodobými termínovanými vklady). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

BUKBP ≥ 30Municipalita je sanovat i dlouhodobější výpadek příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

30 > BUKBV ≥ 8  – Municipalita je schopna sanovat pouze krátkodobý výpadek příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

BUKBV < 8 – Municipalita není schopna sanovat jakýkoliv výpadek  příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům (BUKBP)